--Advertisement--

--Advertisement--

ฮือฮา! พบตะเคียนยักษ์ 3 ต้น เผยเจ้าแม่เข้าฝัน อยู่ในน้ำมา 500 ปี หนาวให้มาขุดขึ้นไป


--Advertisement--

วันที่ 11 มี.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก ชาวบ้านบ้านห้วยแย้ หมู่ 1 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ว่าพบต้นตะเคียนขนาดใหญ่ จึงเดินทางลงพื้นที่ไปพบชาวบ้าน ที่ได้นิมนต์พระและร่างทรงมาช่วยทำพิธีขุดเชิญขอเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนทองยักษ์ ขนาดใหญ่ที่พบรวม 3 ท่อน มีความความกว้างวัดรอบได้รวมกว่า 10 เมตร ความยาวกว่า 26 เมตร ขึ้นจากลำห้วยยางกุดจิกในหมู่บ้านเพื่อนำไปไว้สักการะบูชาที่วัดของหมู่บ้าน

โดยนายอนันต์ แจ้งห้วย ผู้ใหญ่บ้านห้วยแย้ กล่าวว่าการมาพบต้นตะเคียนทองยักษ์ขนาดใหญ่ครั้งนี้ ถูกดินโคลนทับถมกันมาหลายชั่วอายุคนที่อยู่ในลำห้วยยางกุดจิก ด้านทิศเหนือของบ้านห้วยแย้ เนื่องจากมีเจ้าแม่ตะเคียนได้ไปเข้าฝันแม่เขียว พูนด้วง อายุ 80 ปี ซึ่งเป็นหมอขวัญประจำหมู่บ้าน ว่ามีเจ้าแม่องค์หนึ่งมาบอกให้ไปนำต้นตะเคียนที่จมอยู่ใต้ลำห้วยขึ้นมาเก็บไว้ที่วัดเพราะอยู่ในน้ำมานานกว่า 500 ปีแล้วรู้สึกว่าหนาว นอกจากนี้ยังมีต้นตะเคียนอีก 2 ต้นที่จมอยู่ในน้ำเช่นกันขนาดใหญ่เท่ากันอยู่ห่างกันออกไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรของลำห้วย


โดยกล่าวว่าทั้ง 3 ต้นเป็นพี่น้องกัน ชาวบ้านกำลังนำขึ้น คือเจ้าแม่เกสร และต้นที่ ซึ่งอยู่ออกไปทางทิศตะวันออกไปอีกชื่อเจ้าแม่อรพิน และอีกหนึ่งต้นชื่อเจ้าแม่หอมหวนซึ่งทั้ง 3 ต้นอยู่ในลำห้วยดังกล่าว ต้นตะเคียนเจ้าแม่เกสรและเจ้าแม่อรพินชาวบ้านจะนำไปไว้ที่วัดโพธิ์ชัยสี และเจ้าแม่หอมหวนชาวบ้านจะนำไปไว้ที่วัดป่าประจำหมู่บ้านตามความฝันที่เจ้าแม่ต้องการ ก่อนหน้านั้นชาวบ้านห้วยแย้ ได้มีการประชุมกันเพื่อหาแนวทางร่วมกันเพื่อจะนำต้นตะเคียนดังกล่าวขึ้นมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่สำเร็จ ทั้งมีการนำรถแบ็คโฮมาช่วยขุดและใช้ลวดสลิงขนาดใหญ่ช่วยลากดึงขึ้นมาก็เกิดขาดเสียหายมาแล้วบ่อยครั้ง

ชาวบ้านและผู้นำชุมชนจึงไปนิมนต์พระและหมอร่างทรงมาช่วยทำพิธีเชิญขึ้นฝั่งครั้งนี้จึงสำเร็จอย่างง่ายดายน่าเหลือเชื่อ เพื่อที่จะช่วยกันขนย้ายต้นตะเคียนดังกล่าวไปเก็บที่วัดโพธิ์ชัยศรีซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะบูชาและให้ลูกหลานได้ศึกษาถึงความเป็นมาของอายุและขนาดลำต้นของต้นตะเคียนดังกล่าว โดยต้นตะเคียนทองยักษ์วัดรอบขนาดลำต้นได้ ราวกว้าง 10 เมตร ยาว 26 เมตร ซึ่งคาดว่าต้นตะเคียนยักษ์ดังกล่าวนี้มีอายุร่วมไม่น้อยกว่า 500 ปีที่ผ่านมา

--Advertisement--

แชร์เลขเด็ด

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+