--Advertisement--

--Advertisement--

ฮือฮาทั้งวัด!! ชาวบ้านมากราบไหว้ “แม่นางกวัก” เก่าแก่ 7 แผ่นดิน ผงะเมื่อพบสิ่งนี้ข้างหลังแม่นางกวัก ถึงกับอึ้ง!! เป็นบุญตาจริงๆ !


--Advertisement--

 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้เดินทางมาที่บริเวณหลังวัดทุ่งหญ้าคมบาง เพื่อสักการะ “องค์แม่นางกวัก” ที่ทำจากเนื้อเรซิ่น ห่มสไบสีเขียว นุ่งโจงกระเบน ใบหน้าลักษณะงดงามอยู่ในถาดดินเผา ความสูงประมาณ 35 เซนติเมตร ที่หมู่ 9 บ้านหนองมะตูม ติดลำห้วยทับใต้ ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

 วัดทุ่งหญ้าคมบาง สร้างขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นวัดของชาวไทยญวน ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่จ.ราชบุรี ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในวัดยังมีศาลาการเปรียญขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี และยังมีซากปรักหักพังของเจดีย์เก่าไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์อีกด้วย

ชาวบ้านฮือฮาหนักเมื่อบริเวณ “เอวด้านขวา” ไปทางด้านหลังมี “ต้นโพธิ์” โผล่ออกมา ซึ่งนับว่าแปลกอย่างมาก โดยรากโพธิ์ไหลลงไปในถาดรอง ส่วนลำต้นเติบโตสูงขึ้นไปเหนือแม่นางกวัก ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นยางนาขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี และมีใบโพธิ์ขึ้นเขียวสมบูรณ์ สภาพโดยรอบมีผลไม้ และน้ำแดง ที่คาดว่ามีชาวบ้านนำมาแก้บน หลังมีเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์
 ชาวบ้านในพื้นที่ หรือ นางชนกชนม์ ติดยงค์ อายุ 48 ปี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ภายในวัดมีเจดีย์เก่าอยู่ ชาวบ้านได้นำแม่นางกวักไปวางไว้ ต่อมามีต้นโพธิ์งอกขึ้นที่เอวของแม่นางกวัก พระสงฆ์รูปหนึ่งจึงได้นำไปไว้ที่กุฏิ จนท่านย้ายไปจำพรรษาที่วัดอื่น ต่อมามีพระรูปใหม่เข้ามาอยู่จำพรรษาแทน จึงได้ย้ายแม่นางกวักลงมาจากกุฏิ มาไว้ที่ใต้ต้นยางนา ที่อยู่บริเวณหลังเมรเผาศพ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เนื่องจากต้นโพธิ์เริ่มเจริญเติบโตมากขึ้น

ที่มา : http://www.jackpotded.com/11604/

--Advertisement--

แชร์เลขเด็ด

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+