--Advertisement--

--Advertisement--

คอหวยเล็งเลขเด็ด!!..สิ้นหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ พระอริยะสงฆ์สายหลวงปู่มั่น สิริอายุ 86 ปี


--Advertisement--

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2560 หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร พระอริยสงฆ์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งน้องชายของอดีตพระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินฺทริโย) แห่งวัดศรีธรรมมาราม ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ยโสธร ได้ละสังขารหลังอาพาธมานาน สิริอายุ 86 ปี โดยหลวงปู่เคยจำพรรษาอยู่จังหวัดสกลนครมานานหลายสิบปี ต่อมาจึงย้ายมาอยู่ที่วัดบ้านเกิดวัดศรีฐานในเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา ได้บำรุงพระพุทธศาสนาและสาธารณะมาโดยตลอด เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติดีชอบ สมถะ ดังจะเห็นได้จากระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นธาตุขันธ์ของหลวงปู่สรวงได้แปรสภาพเป็นพระธาตุอาทิ เกศาธาตุ(ผม) ทันตธาตุ(ฟัน) นขาธาต(เล็บ) โลหิตธาตุ(เลือด) สร้างความโศกเศร้าให้แก่บรรดาเหล่าศิษยานุศิษย์อย่างมาก

ทั้งนี้ ต้นตระกูลเดิมของ หลวงตาสรวง สิริปุญโญ เป็นชาวนา นับถือศาสนาพุทธมาแต่ดั้งเดิม โยมบิดา มารดา มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทำบุญตักบาตรหรือถวายภัตตาหารเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาด ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีมาโดยตลอด มีบุตรชายก็ต้องให้บวชพระเสียก่อนทุกคน ทั้งหลวงตาพวงและน้องชายคือหลวงตาสรวง สิริปุญโญ
อุปสมบทเมื่ออายุ 23 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2496 ณ อุโบสถวัดศรีฐานใน โดยมีพระครูพิศาลศีลคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระบุญสิงห์ สีหนาโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระคำสิงห์ อาภาโส เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 หลังจากอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาที่วัดศรีฐาน อยู่กับพระอาจารย์บุญช่วย ธัมมวโร สามเณรน้อย(หลวงปู่คำพอง ปัญญาวุโธ) ออกพรรษาแล้วจึงได้ติดตามพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร สามเณรอุ่น(หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม) ขึ้นไปทางจังหวัดสกลนคร หลวงตาสรวง เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีโอกาสออกธุดงค์ศึกษาธรรมมะกับครูบาอาจารย์หลายรูป และได้ครองสมณเพศมาจนละสังขาร
ที่มา ; http://www.lottochill2.com/2017/03/86.html

--Advertisement--

แชร์เลขเด็ด

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+